Lider "Razem na wyżyny" dla Kępy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2012 21:32
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Razem na wyżyny już po raz trzeci uhonorowała osoby i firmy wyróżniające się w czterech kategoriach: gospodarki, kultury, sportu i turystyki oraz działalności społecznej. W tym roku statuetki Lider Razem na wyżyny przypadły: Robertowi Kępie z gminy Kłomnice (działalność społeczna), Firmie Handlowej Restauracji Cezar z Dąbrowy Zielonej  (gospodarka), Zespołowi Folklorystycznemu Borowianki (kultura) oraz Klubowi Modelarskiemu Rozbitek z Rędzin (sport i turystyka).
Robert Kępa (ur. 24 marca 1979 r.) mieszka w Karczewicach, z wykształcenia jest filozofem. Prezes Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków (od 2009), prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Parafialny w Garnku (od 2003), członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” (w latach 2009-2012 skarbnik), działacz pozarządowy, pracownik samorządowy, dziennikarz.

Redaktor i wydawca następujących publikacji książkowych: Sławomira Mikulska Jaśkiewicz „Dzieje miejscowości i parafii Garnek” (2004), praca zbiorowa „Dawniej i dziś – wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii” (2004), Krzysztof Wójcik „Śladami Reszków” (2005, 2010), praca zbiorowa „Poradnik Młodego Animatora Kultury” (2006), praca zbiorowa „Patriotyzm jutra” (2008), folder promocyjny „Ziemia Kłomnicka” (2010), widokówki przedstawiające archiwalne zdjęcia Reszków (2011).fot. Laureaci nagrody Lider Razem na wyżyny 2012

Pomysłodawca i organizator na terenie gminy Kłomnice Unijnego Programu Pomocy Najuboższym Mieszkańcom UE – PEAD (2004-2007). W ramach akcji rozdystrybuowano kilkanaście ton żywności wśród 800 mieszkańców gminy. W akcji uczestniczyły organizacje społeczne i parafie. Od 2007 roku akcja koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Inicjator i koordynator działań związanych z prowadzeniem Świetlicy dla dzieci i młodzieży Ochronka w Garnku – placówka wsparcia dziennego funkcjonująca od 2005 roku w formule wiejskiego domu kultury. Placówkę prowadzi kierowane przez Roberta Kępę Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Garnku w budynku dawnej organistówki. Świetlica oferuje bogaty program zajęć artystycznych – nauka gry na gitarze, pianinie, klarnecie, nauka śpiewu, zajęcia teatralne, plastyczne. Placówka otwarta jest przez cały rok 5 dni w tygodniu po 4 godz. Na świetlice zapisanych jest 54 dzieci, z czego z zajęć artystycznych korzysta grupa 30 dzieci. Co roku organizuje spotkanie ze Św. Mikołajem połączone z wręczaniem świątecznych upominków. Działalność świetlicy finansowana jest ze środków samorządu Gminy Kłomnice, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz prywatnych sponsorów i Fundacji. Aktualnie budynek został wyremontowany (wymiana okien i instalacji CO, termomodernizacja budynku, wymiana poszycia dachowego) z wykorzystaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dwóch projektów zgłoszonych do działania „Odnowa Wsi” wdrażanego przez Samorząd Województwa śląskiego (2009-2010) i Lokalną Grupę Działania Razem na wyżyny (2011-2012).fot. Uczesstnicy warsztatów historyczno-survivalowych w lasach garnkowskich

Współrealizator projektu „Dawniej i dziś – wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii (2004). Dzieci i młodzież z tereny gminy Kłomnice uczestniczyły w spotkaniach z osobami związanymi z kultura regionu oraz dokumentowały fotograficznie miejsca związane z lokalną kulturą i tradycją. Projekt zakończył się wystawą zdjęć i publikacją książkową.

Pomysłodawca i koordynator projektu „Garncarze z Garnka” finansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Dzieci i Młodzieży (2006). W jego ramach powstała Pracownia Ceramiczna Stodoła w Garnku, której celem jest przywracanie tradycji garncarskich oraz edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. W pracowni prowadzone są warsztaty ceramiczne dla zainteresowanych grup młodzieży z tereny LGD Razem na wyżyny oraz turystów. W roku 2007 Pracownia otrzymała Certyfikat Produktu Turystycznego Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. W aktualnym sezonie wakacyjnym (2012) w cotygodniowych zajęciach uczestniczy blisko 20 dzieci.fot. Finał warsztatów filmu animowanego (luty 2012) w świetlicy Ochronka w Garnku

Pomysłodawca warsztatów rycerskich (2008). Pomysł zorganizowania warsztatów był związany z potrzebą przywrócenia pamięci o średniowiecznym rycerzu, który w kronikach został zapisany jako Zawisza z Garnka. W wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych na tym terenie w latach 1969-1972 odkryto w Garnku grodzisko stożkowe będące pozostałością po drewnianym grodzie rycerskim. Pierwsza wzmianka o istnieniu osady rycerskiej będącej w władaniu Zawiszy z Garnka pochodzi z roku 1398, informacja taka pojawia się jeszcze kilkakrotnie m.in. w roku 1409 i 1415, co każe przypuszczać, że rycerz Zawisza mógł być uczestnikiem wojny z Zakonem Krzyżackim. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez grupę rekonstrukcyjną poznali kodeks rycerski, zasady heraldyki, historię rycerstwa, zasady fechtunku, strzałów z łuku i inscenizacji rycerskich potyczek. Efektem warsztatów była inscenizacja potyczki drużyny rycerskiej Zawiszy z Garnka z Krzyżakami.


fot. Warsztaty rycerskie, których celem było przywrócenie pamięci o Zawiszy z Garnka

Pomysłodawca warsztatów historyczno-survivalowych „Przywrócić Pamięć” (2012). W tegoroczne wakacje młodzież z terenu gminy Kłomnice spotyka się podczas całodniowych szkoleń tematycznych dotyczących survivalu oraz organizacji gier terenowych związanych z losami partyzantów AK z Batalionu „Grunwald”, który tworzyli żołnierze z terenu gminy Kłomnice.


fot. Prace przy programie współpracy samorządu powiatu częstochowsskiego z organizacjami pozarządowymi

Współautor wystawy „Nasza Ziemia Kłomnicka” – plenerowa wystawa zdjęć archiwalnych prezentowana w okresie 2004 – 2007 na terenie naszego LGD oraz wystawy „Śladami Reszków” – wystawa zdjęć archiwalnych prezentująca zdjęcia Reszków w ich operowych kreacjach oraz z życia rodzinnego, zdjęcia dworów i pałaców będących ich własnością a położonych na terenie dzisiejszych gmin Kłomnice, Mykanów, Mstów. Wystawa prezentowana jest nieprzerwanie od 2010 r.


fot. Warsztaty w ramach projektu "A, b, c agroturystyki"

Pomysłodawca i realizator projektu „Czas liderów” (2008-2009), adresowanego do osób zaangażowanych w działalność pozarządową w gminie Kłomnice oraz projektu „A, B, C agroturystyki” (2010) adresowanego do osób podejmujących działalność w obszarze turystyki wiejskiej lub zamierzających prowadzić taka działalność. Była to pierwsza inicjatywa w zakresie integracji środowiska turystycznego w gminie Kłomnice. Projekt zakończył się wydaniem folderu reklamowego i organizacją konferencji promującej agroturystykę i turystykę wiejską. Oba projekty realizowane były ze środków unijnego programu POKL.


fot. Z Ś.P. Krzysztofem Pośpiechem podczas przygotowań do koncertu w Garnku w 2010 roku

Inicjator programu stypendialnego adresowanego do maturzystów, którzy mieszkają na wsi, pochodzą z rodzin o niskim dochodzie, bardzo dobrze zdali egzamin maturalny, dostali się na studia dzienne oraz odnoszą sukcesy artystyczne (od 2009). W ramach dotychczasowych trzech edycji programu stypendialnego pomoc otrzymało 16 młodych ludzi, wśród których znajduje się 9 absolwentów szkół artystycznych, którzy podjęli studia na kierunkach artystycznych związanych z instrumentalistyką (m.in. waltornia, skrzypce, akordeon, perkusja) oraz sztuką (m.in. film, rzeźba). Środki na finansowanie stypendiów (500 zł miesięcznie na osobę przez pierwszy rok studiów) pochodzą z programu Stypendia Pomostowe Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, od Fundacji Wspomagania Wsi oraz od rodziny Edwarda Reszke. Stypendyści pochodzą min. z terenu gmin LGD Razem na wyżyny (Kłomnice, Dąbrowa Zielona). Aktualnie Robert Kępa koordynuje czwartą edycją programu stypendialnego.


fot. Finał programu Stypendiów Pomostowych Fundacji im. Reszków

Współorganizator corocznych koncertów symfonicznych dedykowanych Edwardowi Reszke, w rocznicę śmierci, które odbywają się w kościele parafialnym w Garnku (od 2007). Garnkowskie koncerty co roku przyciągają ponad pół tysięczną publiczność. Robert Kępa był również pomysłodawcą i organizatorem Koncertu Organowego Przemysława Kmiecia w Garnku (2011) dedykowanego pamięci Krzysztofa Pośpiecha, częstochowskiego muzyka i animatora kultury, głównego pomysłodawcy artystycznych wydarzeń dedykowanych Reszkom.


fot. Zdjęcie z panią Marią Bilowicz po pierwszym koncercie symfonicznym dedykowanym Edwardowi Reszke w 2007 roku

Pomysłodawca i organizator I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Częstochowskiego (2010) – konferencji prezentującej problematykę organizacji działających na wsi, rolę Lokalnych Grup Działania w rozwoju wsi, inicjującej dyskusję na temat funduszu pożyczkowego dla organizacji. Konferencja zakończyła się podpisaniem Deklaracji Współpracy organizacji z samorządem powiatowym.

Autor kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Dzieci i Młodzieży, Akademia Rozwoju Filantropii i innych.fot. :)
 

Sonda

Czego najpilniej potrzebuje gmina Kłomnice?
 

Osób Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Warto zobaczyć

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama